BSSchool-LP
Denný detský tábor s anglickým jazykom

Denný detský tábor s používaním anglického jazyka
pri zábavných aktivitách: hry, sportové akcie, turistika.
Termíny denných detských táborov v roku 2017:
1.   10. - 14. júla
2.   21. - 25. augusta
Tábor


Prihláška na denný detský tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor

Mgr. Lenka Púpavová, mobil: 0949 215676, info@bsschoollp.sk