BSSchool-LP
Kontakt

BS SCHOOL-LP Trenčín
Palackého 17

Mgr. Lenka Púpavová

Tel.: 0949 215 676

Mail: info@bsschoollp.sk,

lenka.pupava@gmail.com

Vchod do školy
Vchod do školy

Vchod do Jednoty
Vchod do Jednoty
Objednávka kurzov anglického jazyka v aktuálnom školskom roku
Kurz pre deti Kurz pre študentov Kurz pre dospelých Kurz pre firmy
Meno žiadateľa


Priezvisko žiadateľa


Mobil


Kontakt pre potvrdenie objednávky
E-mail


Poznámka:Mgr. Lenka Púpavová, mobil: 0949 215676, info@bsschoollp.sk