BSSchool-LP
Kurzy pre dospelých                                                         ... s nami to ide ľahšie!

Metodika
Naše hodiny sú vedené konverzačným spôsobom (študent rozpráva cca 50%).
Lektor študenta neustále nabáda k reakcii, čiže k odpovedi v cudzom jazyku. K tomuto nám dopomáhajú aj najnovšie učebnice z renomovaných vydavateľstiev ako je Oxford, Cambridge, Longman Pearson, Macmillan, atď.
Autentické prostredie sa snažíme navodiť aj pomocou audiovizuálnych pomôcok a rôznych ďalších interaktívnych metód ako napr. práca s DVD-ROM alebo online vyučovanie.

"S nami to ide ľahšie!"
- 9 rôznych jazykov!!!;
- kurzy vedené priateľskými lektormi s "profi" prístupom;
- možné občerstvenie počas hodiny (káva, čaj, voda);
- zaradenie do skupín podľa pohovoru alebo vstupné testu;
- možnosť vstupu do kurzu aj počas školského roka.

Celosvetovo uznávané certifikáty
Deti 10-14
Pripravíme Vás na celosvetovo uznávané Cambridgské skúšky
ako sú FCE, CAE, CPE, taktiež na na test IELTS,
ktorého výsledky môžete použiť pri uchádzaní sa
o prácu či štúdium v zahraničí.Mgr. Lenka Púpavová, mobil: 0949 215676, info@bsschoollp.sk