BSSchool-LP
Kurzy pre deti a mládež

Metodika:
Vyučujeme z moderných materiálov, ktoré hravou a zábavnou formou, pomocou zaujímavých obrázkov, omálovavaniek, rozprávok a pesničiek (jazz chants) prirodzene navádzajú deti, aby komunikovali v angličtine prirodzeným spôsobom.
Keďže ide o veľmi malé detičky, ktorých pozornosť rýchlo klesá, vyučovacia hodina (60 minút) je rozdelená do 8 rôznych blokov:
- po anglicky hneď od začiatku;
- flashcards (obrázkové pomôcky);
- listening & playing (počúvanie a hranie sa);
- tvorba bábky či vymalovávanie obrázkov z príbehu;
- cartoon story (príbeh na DVD);
- divadielko a pantomíma;
- pohybové aktivity na detské anglické pesničky;
- hry.

Starters (4-6)
"Learning through playing!"
Dva kurzy anglického jazyka pre deti vo veku od 4 do 6 rokov:

SA1 - English Adventure Starter - pre 4 ročných
Deti 4-6
- 2 semestre za školský rok;
- 17 stretnutí za 1 semester (= 17 týždňov);
- 1 x 50 minútová vyučovacia hodina za týždeň;
- 3-6 detí v triede;
- 79 EUR za 1 semester (17 x 50 minútová vyučovacia hodina);
- 72,70 EUR = platba s 8% zľavou v prípade platby v júni.

SA2 - My First English Adventure - pre 5 ročných
Deti 4-6
- 2 semestre za školský rok;
- 17 stretnutí za 1 semester (= 17 týždňov);
- 1 x 50 minútová vyučovacia hodina za týždeň;
- 3-6 detí v triede;
- 79 EUR za 1 semester (17 x 50 minútová vyučovacia hodina);
- 72,70 EUR = platba s 8% zľavou v prípade platby v júni.

Energetic kids (10-14)
Deti 10-14
Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku od 10 do 14 rokov.

Teens (14+)
Deti 10-14
Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku od 14+
vrátane prípravy na Cambridgskú skúšku FCE,
ktorá je ekvivalentom maturity z anglického jazyka.

Nemčina pre deti
Detské kurzy nemeckého jazyka,
ktoré sú ojedinelou záležitosťou na trhu.

Detský tábor s anglickým jazykom
Detský tábor s používaním anglického jazyka
pri zábavných aktivitách.Mgr. Lenka Púpavová, mobil: 0949 215676, info@bsschoollp.sk